היה בין המייסדים של איט”ם וממקימי קורס מיניות לסטודנטים לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מרצה בנושאים ביולוגיים של מיניות ובעל גישה ביקורתית לחלק מהדעות המקובלות.